30 marca 2016

---- od bezmiejsca do brakującej czcionki ----



inspiracja elementem wystawy La déchirure. Monika Sosnowska, Marek Szczęsny, Karolina Wiktor w wyborze Andrzeja Turowskiego

Atlas Sztuki , 15.01.2016-28.02.2016, Łódź


Brak komentarzy: